Biżuteria
Produkcja biżuterii tradycyjnymi metodami.
Sprzedaż detaliczna i hurtowa.
Naprawa biżuterii.